Samfunnsansvar

Fagtrykk bidrar med ulike former for støtte til noen foreninger og aktiviteter i egen region. Vi mener det er riktig og viktig å være en støtte for store og mindre aktiviteter, og samtidig øke trivsel og stolthet blant våre medarbeidere.

Fagtrykk har valgt å ha fokus på aktiviteter innen idrett og frivillig arbeid:
Idrett: Byåsen håndball Elite, Kolstad Håndball, Ranheim Toppfotball, St Olavsloppet, Tiller idrettslag.
Frivillige organisasjoner/aktiviteter: Tydalsfestivalen.