Behandling av Personopplysninger hos Fagtrykk Trondheim AS

Eier av nettside: Fagtrykk Trondheim AS -  Fossegrenda 40, 7038 Trondheim.

Ansvarlig

Dagleg leder i Fagtrykk Trondheim AS er ansvarlig for behandling av personopplysninger og gjennomføringer av internkontroller/rutiner som handler om personopplysninger.

Om lagring av personopplysninger

Vi må innhente personopplysninger som personnavn på kontaktpersoner, firmanavn, adresse, organisasjonsnummer og annen relevant informasjon. Dette er nødvendig for å håndtere ditt kundeforhold. Vi lagrer opplysningene så lenge vi har et kundeforhold og så lenge det er hensiktsmessig for eventuell ordrehistorikk med tilgjengelige filer for redigering eller opptrykk.

Vi utleverer IKKE personopplysninger til tredjepart så lenge det ikke er lovbestemt opplysningsplikt ovenfor offentlige myndigheter.

Innsyn, retting og sletting

I følge personopplysningsloven § 18 har alle krav på innsyn i registrerte opplysninger som gjelder din person. Denne informasjonen kan du få ved å henvende deg til post@fagtrykk.no. Du kan kreve å få gjort endringer eller bli slettet fra våre registre.

Informasjonskapsler

Vi bruker Squarespace og Google Analytics for å samle informasjon om trafikken på denne hjemmesiden. Vi benytter  informasjonen for å se på bruken av nettsiden. Informasjonen fra Squarespace og Google er anonymisert. Informasjonen gir oss mulighet for å se på eventuelle forbedringer av nettsiden, vi ønsker selvsagt mest mulig besøk.

Informasjonen som samles inn benyttes kun internt og vil ikke videreføres til noen 3. part og/eller andre personer utenfor Fagtrykk Trondheim AS. Informasjonskapslene lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

Det er mulig å slå av vår mulighet for å bruke «Cookies» ved å gå inn i innstillingene i din nettleser.

Nyhetsbrev

Ved å melde deg på Fagtrykk sitt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer ditt navn og din e-postadresse. Alle våre nyhetsbrev inneholder lenke til avmelding eller endring av personopplysninger. Når du melder deg av blir denne informasjonen automatisk slettet. Vi bruker Mailchimp på våre nyhetsbrev.

E-post-kommunikasjon

All e-post som blir sendt til Fagtrykk kan bli lagret over tid slik at vi kan finne relevant informasjon om jobber som er gjort tidligere. Dette er hensiktsmessig  for å behandle forespørsler om opptrykk eller redigering av jobber gjort tilbake i tid. Relevante e-poster kan bli videresendt til rett kontaktperson internt for videre håndtering.