Miljøsertifisering

Svanemerking av trykksaker

Svanemerket omfatter trykkeriets produksjon av trykksaker. Det vil si at eventuelle andre tjenester holdes utenfor. Trykkmaterialet skal i hovedsak være papir. Svanemerket kan settes på kundenes trykksaker.

Vi jobber aktivt med kvalitetssikring innenfor Helse-, miljø og sikkerhet (HMS), og er sertifisert etter retningslinjene til det nordiske miljømerket "Svanen". Dette omfatter blant annet at trevirket kommer fra bærekraftig skogbruk og at det er oppfylt strenge miljøkrav mht forurensning, kjemikalier og øvrige miljøbelastninger fra papirproduksjonen.

Miljømerking stiller strenge krav til kjemikaliene som benyttes ved trykkingen, slik som trykkfarger og rensemidler. Miljømerkingstiller også krav til blant annet avfallshåndtering på trykkeriet.

I noen tilfeller benytter vi samarbeidspartnere, disse må også oppfylle sin del av miljøkravene.

Et svanemerket trykkeri
• oppfyller både miljø- og helsekrav
• har redusert produksjon av avfall
• har redusert forbruk av kjemikalier