Lag trykkeklare filer

PDF-fil til trykk
Det er viktig at pdf-filen lages som pressed optimized for å sikre at alle fonter som er brukt i dokumentet legges ved, og at bilder ikke komprimeres slik at de får lav oppløsning.

Bruk PDF/X-1a (cmyk) eller PDF/X-3 (spot) i innstillingene i Acrobat Distiller.

Etter at du har laget PDF-filen er det viktig at du sjekker PDF-filen mht om fonter er inkludert.

Filer til trykk fra InDesign
Mange lager trykksaken med designprogrammet InDesign.
For at en fil skal være trykkeklar må du sende den inn som pakket InDesign fil, eller PDF-fil.

PDF fra Word
- Lagre PDF fra Word: Klikk på "Innstillinger" og hak av for "ISO 19005..."

ICC-Profiler
For å øke trykkekvaliteten bruker vi ISO-standardisert fargestyring (12647-2).
Standarden inneholder entydige og målbare krav til trykkvalitet, og brukes til kontroll av fargeføring, punktstiging og gråbalanse.

Våre trykkmaskiner er kalibret slik at du ikke trenger å bruke spesifikke ICC-profiler.
Velger du en ISO-profil som er standard f.eks. fra Adobe CS-pakken, er disse testet opp mot ISO 12647-2-standarden som vi benytter.

Behold bilder i RGB-modus i trykksaken. CMYK-separer trykksaken med standard ISO-profiler når du eksporterer til PDF-fil fra InDesign eller andre programmer.

Er bilder i trykksaken alt CMYK-separert, er det optimale å konvertere disse over til ISO-standard. For å få det beste resultatet på ubestrøket papir (matt) anbefaler vi å konvertere bildene til rett profil. Matt papir har lang tørketid, og bruk av rett profil minsker faren for smitte mellom trykkarkene. Bilder med for høy total fargemengde blir lettet noe for å unngå dette.

Glatt papir/bestrøket papir
I Adobe CS-pakken anbefales

ISOcoated_v2_300_eci.icc.
ISO Coated v2 (ECI)
Coated FOGRA 29
Coated FOGRA 39.

Matt papir/ubestrøket papir
For matt papir anbefales

ISO uncoated eller
Uncoated FOGRA 29

Ved spørsmål angående papirvalg, ICC-profiler, CMYK-konvertering og PDF-eksport, ta gjerne kontakt med oss før du begynner på trykksaken.

 

geir dahlhaugGeir Dahlhaug
geird@fagtrykk.no
t 73 10 18 03
m 952 80 720